Termat dhe kushtet

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Termat dhe Kushtet

Mirë se vini në faqen web ( duacelular.al ) të Dua Celular.

Këto Kushte Shërbimi përcaktojnë shërbimet që ne ofrojmë dhe përdorimin e faqes web. Duke përdorur faqen web të duacelular.al ju nënkuptoni që keni lexuar, kuptuar dhe keni rënë dakord me këto Kushte Shërbimi. Ju bini dakord që në këto Kushte Shërbimi të përfshihet edhe Politika e Privatësisë së duacelular.al të cilën mund ta gjeni në faqen tonë. Disa pjesë të faqes web nuk janë të disponueshme për ju nësë nuk regjistroheni. Nëse ju nuk bini dakord me Kushtet e Shërbimit dhe me Politiken e Privatësisë, nuk mund të përdoni faqen web ose shërbimet tona në asnjë mënyrë.

PROCEDURA E KRYERJES SË BLERJES ONLINE

Për të kryer blerje online, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar.  Regjistrimi i te dhenave te dergeses, ne procesin e blerjes është hapi i parë që duhet të kryejë Klienti që dëshiron të kryejë një blerje në këtë faqe. Gjatë ketij procesi, Klienti duhet të japë emrin, mbiemrin, adresën e E-mail, numrin e telefon si dhe fjalëkalimin e tij. Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij. Por nderkohe klientin mund te krijoje edhe nje llogari dhe cdo e dhene te jete e vertete. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet i fshehtë nga Klienti dhe të mos zbulohet tek persona të tjerë. Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e web dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.
duacelular.al nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër i cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.

Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit të duacelular.al dhe Dua Celular nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.

Bli me keste.

Ofrohen nga nje pale e trete, Iute Credit.

Lexoni kushtet e tyre per aplikim: https://iutecredit.al/about/conditions/

Si edhe lexoni Politiken e tyre te Privatesise:
https://iutecredit.al/politika-e-privatesise/

https://iutecredit.al/about/faq/